BEDRIJFSCULTUUR

Grip op cultuur  De tijd dat bedrijfscultuur werd aangemerkt als vaag, ongrijpbaar en niet te beïnvloeden is voorgoed voorbij. Met moderne inzichten en techniek wordt de bedrijfscultuur een bouwsteen van verandering en groei. Geef zelf richting aan verandering  Wie een bedrijf, overheidsorganisatie of afdeling leidt weet dat verandering alleen kans van slagen heeft met voldoende draagvlak. Het Cultuurkompas is het instrument voor de veranderaar die inzicht wil in wat behouden moet blijven en wat moet veranderen als antwoord op de veranderende eisen van de omgeving. Zijn twee of meer van onderstaande vragen aan de orde dan is het tijd voor het Cultuurkompas.
  • Is er draagvlak voor mijn veranderplannen?
  • Wat is het afbreukrisico van mijn verander plannen ?
  • Krijg ik alle neuzen dezelfde kant op ?
  • Houd ik grip op het veranderingsproces?
  • Welke gedragstendensen en weerstanden kan ik verwachten?
  • Waar liggen mogelijke fricties tussen afdelingen of beslissingsniveaus?
  • Welk houvast kan ik medewerkers bieden?
  • Hoe voorkom ik voorbarige conclusies en paniek?