ENQUETE EN RAPPORT

Cultuurrapportage De cultuurrapportage is gebaseerd op de reacties die de respondenten geven op een lijst met stellingen.
De volgende grafische rapportages zijn direct opvraagbaar voor mondelinge of schriftelijke toelichting na de online enquête:

 • het bedrijfsrapport
 • groepsrapporten
 • individuele rapporten

Inzicht in consequenties van strategische verandering
De rapportage geeft inzicht in de consequenties van strategische veranderingen op het gebied van:
 • draagvlak voor uw plannen bepalen
 • te verwachten weerstand tegen verandering
 • het afbreuk risico bepalen
 • toename of vermindering van onderlinge samenhang
 • aangrijpingspunten voor de verandering
 • aanknopingspunten voor in de wijze van aansturen van veranderingen
 • klant- en marktgerichtheid van individu en groep[
 • innovatief vermogen
 • aangrijpingspunten voor de verandering voor het bedrijf als geheel, de afzonderlijke groepen en het individu

Cultuurkompas als sleutel tot verandering
In de bedrijfscultuur ligt het vermogen besloten tot collectieve aanpassing aan veranderende eisen van de omgeving. Met het John Schut Cultuurkompas wordt dit aanpassingsvermogen zichtbaar en werkbaar. Met een online scan en een visuele rapportage worden richting en impact van de verandering in een oogopslag zichtbaar. De de omslag verwijst direct naar
speerpunten van beleid.
Deelrapportages geven vervolgens nauwkeurig het verschil weer tussen de bestaande- en het verwachte cultuur op
alle niveaus van de organisatie. Dit maakt ontwikkeling en interventie met chirurgische precisie mogelijk. De cultuurscan geeft uitsluitsel over
 • cultuur en subcultuur
 • cultuurverschil en overeenkomst op verschillende beslissingsniveaus
 • groepscohesie
 • gewenste veranderingsrichting
 • leiderschapsbehoefte
 • onderliggende groepsdynamiek
 • te verwachten weerstand tegen verandering
 • klant- en marktgerichtheid
 • veranderingsbereidheid
 • innovatief vermogen
 • te verwachten toename of vermindering van onderlinge samenhang

Wat krijgt u? Met de rapportage krijgt uw aangrijpingspunten voor de verandering voor de organisatie als geheel, de afzonderlijke groepen en het individu

En dan...  De conclusies uit de cultuurscan kunnen leiden tot één of meer van de onderstaande activiteiten:
 • direct ingrijpen in de dagelijkse bedrijfsvoering
 • opzetten van projecten en/of commerciële acties
 • team-coaching voor het verbeteren van samenwerking
 • coaching of counseling van managers en/of afzonderlijke medewerkers
 • naar de sterkste /de grootste zijn

Persoonlijk rapport 
In het persoonlijke rapport wordt op individueel niveau de positie van het individu binnen de groep grafisch weergegeven. Deze vormen een aanknopingspunt voor aansturing, coaching en persoonlijke ontwikkeling