BEDRIJFSCULTUUR


Grip op bedrijfscultuur 
De tijd dat bedrijfscultuur werd aangemerkt als vaag, ongrijpbaar en niet te beïnvloeden is voorbij. Met moderne inzichten en technieken maken we cultuur zichtbaar. Cultuur wordt zo bouwsteen van verandering en groei.

Geef zelf richting aan verandering 
Wie leiding geeft weet dat verandering alleen kans van slagen heeft met voldoende draagvlak. Het Bedrijfscultuur Kompas is het instrument voor de veranderaar die antwoord wil geven op de veranderende omgevingseisen met een helder inzicht in wat moet blijven en wat moet veranderen.

Zijn twee of meer van onderstaande vragen aan de orde dan is het tijd voor het Cultuurkompas.
Is er draagvlak voor mijn verander plannen?
Wat is het afbreukrisico van mijn verander plannen ?
Krijg ik alle neuzen dezelfde kant op ?
Houd ik grip op het veranderingsproces?
Welke gedragstendensen en weerstanden kan ik verwachten?
Waar liggen mogelijke fricties tussen afdelingen ?
Welk houvast kan ik medewerkers bieden?
Hoe voorkom ik voorbarige conclusies en paniek?