PUBLICATIES

Publicaties in diverse tijdschriften over sociale netwerken en/of cultuur en samenwerkingsgedrag


Publicaties relatievelden theorie en Het Relatiediagram voor Sociale Netwerken

1 Relatieveldentheorie van John Schut.pdf.
Wetenschappelijk artikel in het Tijdschrift voor Orthopaedagogie

2 Connection en Separation between inner world en outer world in Communication and psychotherapy.pdf.
Wetenschappelijk artikel in het internationale tijdschrift Communication and Cognition

3 Relatiediagram en Jeugdzorg.pdf.
Artikel in Tijdschrift voor Jeugdzorg

4 John Schut over inclusie.pdf.
Neerslag van een een Interview met john Schut over sociale inclusie gepubliceerd in het vakblad Perspectief

5 Netwerken in kaart.pdf.
Artikel in Tijdschrift over Jeugd

6 Onderzoek Relatiediagram RUG 2009.pdf
Onderzoeksverslag Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen

7 Relatiediagram bij MEE Twente.pdf.
Afstudeerscriptie Jantine de Munnik

Publicaties organisatieverandering en bedrijfscultuur

Een serie artikelen in Dier en Arts over veranderingen in de diergeneeskunde en dierzorg vanuit het perspectief van de Nederlandse dierenarts i.s.m. Fred Schaeffer en Catrien van Verschuer.

1 De apotheekloze dierenarts.pdf

2 Dierenarts bestuurder of passagier.pdf

3 Dierenarts bestuurder of passagier deel 2.pdf

4 Centraal Kwaliteitsregister Diergeneeskunde.pdf

5 Duurzaamheid en bewustzijn.pdf

6 Duurzaamheid deel 2.pdf

7 Duurzame ontwikkeling: inzicht en uitzicht.pdf

8 Vroeger komt nooit meer.pdf