Online Cultuurscan
Via een online cultuur
enquête reageren leidinggevenden en medewerkers op een serie stellingen over hun bedrijfscultuur. Men geeft daarbij aan hoe het nu is en hoe men vind dat het zou moeten zijn. Snel en anoniem worden hiermee opvattingen over de cruciale aspecten van bedrijfscultuur verzameld.
De onderzoeksresultaten worden bewerkt en omgezet in herkenbare grafieken.
Deze grafieken vormen de basis voor de cultuurrapportage en een pakket van aanbevelingen.