Cultuur bouwsteen van verandering
Strategische verandering draait om vier organisatieaspecten: cultuur, structuur, vakmanschap en systeem. Moderne managers weten goed de passende structuur bij hun doelen te kiezen. De cultuur blijft echter vaak onderbelicht omdat deze ongrijpbaar zou zijn, terwijl zonder cultuurparagraaf 70% van de strategische doelen niet wordt gehaald, zo blijkt uit onderzoek. Inzicht in de huidige en gewenste bedrijfscultuur is een strategische succesfactor. Het helpt bij het bepalen wie we zijn, waarom we er zijn en waar we voor staan. Strategische verandering vloeit meestal voort uit een weging van economische factoren. Het woord bedrijfscultuur valt pas als strategische verandering mislukt is.


Aanpassingsvermogen van de organisatie

Kennis van de bedrijfscultuur is essentieel bij de inschatting van het vermogen van de organisatie zich te passen aan nieuwe situaties of op een betere manier samen te werken. Veranderen van samenwerkingsgedrag betekent binden op de overeenkomsten en het verzoenen op verschillen. In hoeverre is de organisatie klaar is voor verandering ? Welk tempo is haalbaar ? Bedrijfscultuur komt tot uitdrukking in overtuigingen en voorkeuren voor culturele waarden. Het Bedrijfscultuur Kompas geeft hierover uitsluitsel. De bedrijfscultuur wordt herkenbaar en bespreekbaar voor alle geledingen van de organisatie. De bedrijfscultuur wordt zo ontdaan van mystiek en overzichtelijk grafisch weergegeven. In een oogopslag zijn kansen en knelpunten voor alle betrokkenen zichtbaar. Het overzicht van de voorkeuren voor concurrerende waarden met het Cultuurkompas heeft een grote voorspellende waarde ten aanzien van te verwachten motivatie en gedrag.